Vyberte si sami

(Co chcete, aby se s Vašimi penězi dělo a zároveň byly v bezpečí)

Za obvyklých okolností se s nabytými penězi poohlížíme po nejvhodnějším místě, kam je uložit. Nabídku finančních institucí hodnotíme podle výnosnosti, která je odrazem nabízené výše úroku, dividendy nebo zvýšení hodnoty cenných papírů v určitém období. Zároveň však musíme hledět na kritérium rizika, to určuje riziko v souvislosti s naší investicí, čím je vyšší, tím je také vyšší šance na lepší výnos. To znamená, že uložíme-li peníze do banky, neseme minimální riziko, ale výnos bývá obvykle menší. Ovšem když vložíme peníze třeba do nezajištěného fondu, může jejich hodnota po čase značně narůst, ale také můžeme o značnou část přijít v důsledku nezdařeného projektu. Velmi důležitým kritériem je také likvidita, což je možnost získat investované prostředky zpět v určitém období, tedy jednoduše řečeno, jak snadno jdou peníze vybrat, jestliže je potřebujeme. Z běžného bankovního účtu to jde ihned, ale u stavebního spoření je tento proces mnohem zdlouhavější. A existují také investice, které se uzavírají i na dobu několika let, po kterou nemůžete na své peníze sáhnout. Samozřejmě platí, že čím snadněji můžete peníze vybrat, tím menší úrok dostanete.

Ten, kdo chce, aby jeho momentálně nevyužívané peníze „pracovaly“ ziskově, ale přitom neškodily přírodě a případně přinášely i něco dobrého, pokládá si vedle těchto standardních úvah ještě další otázky: které obory jsou pro mě natolik důležité, že bych je rád prostřednictvím svých peněz podporoval? A naopak, co je pro mě natolik nepřijatelné, že na to v žádném případě nechci přispívat ani korunou ze svých investovaných (uložených) peněz?

Etická kritéria bývají osobní záležitostí a každý má své hranice nastavené jinde. Obecně se nejčastěji berou v úvahu:

Ekologické dopady investic– zajímáme se, zda naše peníze nepodporují genetické inženýrství, ničení pralesů, odlesňování, průmyslové zemědělství, jaderný průmysl, těžbu nerostných surovin nebo fosilních paliv.

– Sociální důsledky– jaké důsledky má hospodaření financovaných firem na místní lidi či jak firmy zacházejí se svými zaměstnanci.

– Cíl podnikání– je jím u dané instituce čistě dosahování maximálního zisku nebo i něco jiného? Snaží se firma také například dosáhnout ekologicky čistého provozu a vytvořit nejrůznější výhody a přátelské prostředí pro zaměstnance? Podporuje vzdělávání, dělá například něco pro lidi v obci, kde sídlí?

– Struktura vlastnictví a rozhodování– je rozhodování ve firmě demokratické? Mají k němu přístup i zaměstnanci? Má organizace transparentní vlastnickou strukturu? Jak komunikuje s veřejností? Má společnost nějaký etický kodex, a pokud ano, dodržuje ho nebo je to pouze formalita?