Dárcovství

Zaručený způsob, jak přimět své peníze konat dobro, je darovat je na dobročinné účely – neziskovým organizacím, které chrání přírodu, pomáhají seniorům, znevýhodněným dětem, nemocným, lidem s handicapem nebo chudým v rozvojových zemích. Za dar neziskovce Vás nečeká žádná finanční satisfakce, přesto však své peníze investujete velmi účelně. Pomáháte tím financovat lepší svět pro všechny – všichni potřebujeme čistou a zdravou přírodu a občas také pomocnou ruku v nouzi. Váš dar pomůže nejen konkrétním projektům, ale mění věci k lepšímu i na mnohem hlubší úrovni. Dary pomáhají neziskovkám uchovat si nezávislost na státu, politických stranách nebo firmách. Organizace může daleko snáze a účinněji kritizovat například ministerstvo, které chybně rozhoduje nebo nedělá to, co má, pokud nebude finančně záviset na jeho grantech. Váš dar je také hmatatelným důkazem podpory, kterou jako občan organizaci projevujete, a může tedy posloužit jako silný argument v debatě o veřejném zájmu.

I drobná částka, kterou takto darujete, má význam. Obzvlášť najde-li se dost lidí se stejným úmyslem. Částky, které neziskové organizace obdrží každý rok jako dar, v součtu rozhodně nejsou zanedbatelné. V letech 2013–2014 darovali Češi nadacím a neziskovým organizacím víc než 4 miliardy korun. Tolik činila hodnota darů odepsaných z daní – ve skutečnosti to mohlo být ještě více.

Jak darovat peníze

Darovat peníze je docela snadné: stačí naťukat několik údajů do formuláře internetového bankovnictví nebo vyplnit složenku. Tedy práce na pět minut. Protože neziskovek je ale u nás víc než třicet tisíc, mnohem těžší je vybrat si tu správnou. Pokud třeba sami nemáte s žádnou neziskovkou osobní zkušenost a nevíte, komu peníze dát, práci s výběrem Vám usnadní stránky Darujme.cz. Tady najdete kampaně neziskových organizací, které podporují vztahový fundraising, budete tedy informováni, co přesně se s našimi penězi děje. Můžete mít tedy jistotu, že Vaše peníze budou opravdu sloužit účelu, na který jste je darovali. Na těchto stránkách si navíc můžete snadno vybrat: organizace jsou tu roztříděny podle oblasti působnosti. Přes tyto stránky můžete také rovnou poslat peníze.

Pokud chcete podporovat konkrétní organizaci, informace o podpoře najdete obvykle na jejích stránkách. Můžete jí poslat jednorázový dar nebo zřídit pravidelnou, obvykle měsíční podporu. Ta je pro organizace nejpřínosnější – umožňuje jim plánovat práci dopředu. Za svou podporu získáte nejen dobrý pocit a poděkování, ale i pravidelné informace o tom, co organizace právě podniká. Přečtěte si, jak to funguje v Hnutí DUHA.

Relativně novou formu daru u nás představuje možnost darovat závětí. Část svého majetku nebo financí můžete odkázat vybrané organizaci. Veškeré informace i příběhy takových darů si přečtete na stránkách Závěť pomáhá.

Darovat peníze na charitu znamená získat také malou finanční výhodu. Podle zákona je totiž možné odepsat si darovanou částku ze základu daně. Musíte ovšem darovat úhrnem minimálně tisíc korun jako fyzická osoba nebo dva tisíce korun jako firma. Jako zaměstnanec, za kterého daně vyúčtovává zaměstnavatel, doložte zaměstnavateli doklady o zaplaceném daru do 15. února následujícího roku. Potvrzením o daru je darovací smlouva nebo pokladní doklad, na němž se uvádí účel, na který byla částka poskytnuta. Pokud daňové přiznání podáváte sami, zapište hodnotu daru do příslušného řádku formuláře a doklady o poskytnutí daru přidejte k přiznání jako přílohu.