nadpisy-kapitol_odpady

Možná se Vám zdá, že odpadkový koš, který vynášíte párkrát do týdne, není až tak velký. Představte si ale, že stejné množství odpadu vyhazují denně všichni ve Vašem městě. Statistiky uvádějí, že jen Češi ročně vyhodí přes pět milionů tun komunálního odpadu.

Věděli jste, že…na každého z nás připadá více než 530 kilogramů komunálního odpadu ročně? A kdyby nám veškeré suroviny, které spotřebujeme – přímo nebo při výrobě zboží – přistávaly před domem, hromada odpadků by denně narůstala o neuvěřitelných 132 kilogramů na osobu

Na skládkách a ve spalovnách ročně úplně zbytečně skončí miliony tun kvalitních surovin, které by šly pomocí recyklace znovu použít. Při těžbě a zpracování surovin, kterými musíme nahradit vyhozené materiály (papír, plasty, dřevo, ale i hliník, měď či železo), přitom vznikají obrovské ekologické škody – vysoká spotřeba energie, potažmo ropy, uhlí nebo plynu, znečištění způsobené dopravou a továrnami a další krajina převrácená vzhůru nohama (například na každý kilogram vyrobeného a posléze zahozeného hliníku připadají další čtyři kilogramy těžebního odpadu). 

Ale naštěstí lze proti nesmyslnému množství vyhozených a nevytříděných odpadů docela snadno bojovat. V této problematice existují tři známá a jednoduchá pravidla, jak množství odpadu srazit na minimum, z angličtiny známá jako Reduce, Reuse, Recycle. Jejich praktikováním ušetříme nejen přírodu, ale i své peněženky.

Reduce – předcházet vzniku odpadu

• Reuse – využít věcí až do konce (jejich plnou životnost, nevyhazovat věci po jednom použití)

• Recycle – recyklovat vše, co se dá (v takovou chvíli materiály neodepisujeme a nemusí skončit ve spalovně či na skládce, ale využíváme zcela jejich potenciál a životnost)


Nekupujte zbytečnosti – Prevence odpadů
Každá věc, jejíž nákup zvažujeme, je vlastně potenciální odpad. Už při nákupech bychom si proto měli dobře rozmyslet, co skutečně potřebujeme.


Používání renovovaných výrobků
Nejlepší odpad je takový, který nevznikne – zásadního omezení množství odpadu dosáhnete používáním renovovaných výrobků, takových, které jsou vyrobeny z dříve použitých výrobků


Ze starého nové
Nová věc nemusí nutně vonět novotou. Zkuste třeba vdechnout život něčemu starému. Bude to nejspíš levnější a rozhodně originální.


Třídění
Co je nenávratně odsouzeno k vyhození nakonec pečlivě vytřiďte.


Kompostování
Bioodpad si zaslouží jediné – kompostování.

Dotazy z ekoporadny

1.Soused spaluje plasty v kamnech. Co s tím můžu dělat?

Každý, kdo doma topí v kotli (odborně provozovatel malých stacionárních zařízení), má podle zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. povinnost „dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti“ (§ 12). Pokud tomu tak není, je možné si stěžovat na příslušném obecním úřadě, který má povinnost takový podnět přijmout a uložit opatření ke zjednání nápravy (§ 50 a 38). Jestliže k nápravě nedojde, může úřad omezit, nebo dokonce zastavit provoz takového topeniště. V případě spalování látek, které nejsou palivy, a nedodržení přípustné tmavosti kouře hrozí dotyčnému pokuta od 500 do 150 000 Kč (§ 40).

Související odkazy
Čistší vzduch. Odpadky nepatří do kamen
Vše o ohleduplném topení vůči přírodě i sousedům

2.Našli jsme černou skládku. Jak máme postupovat?

Černé skládky řeší zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Nejde jen o estetický problém, mohou z ní unikat škodlivé látky do ovzduší, půdy i vody. Obyvatelé mají povinnost nakládat s odpadem, jak to stanoví příslušná obec. Pokud odpad odkládají na místa, která k tomu nejsou určená, hrozí jim podle zákona o odpadech pokuta až 50 milionů korun (§ 66). Černá skládka je však v rozporu i s další legislativou: se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (pokuta až 50 tisíc korun), zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (peněžitá pokuta) a trestním zákonem (až tři roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitá pokuta).

Zaznamenáte-li ve svém okolí černou skládku, obraťte se na obecní úřad, odbor životního prostředí, oddělení vodního a odpadového hospodářství, městskou policii nebo nejbližší oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí. Pokud můžete, pořiďte důkazní materiály (video, fotografie, zaznamenejte den, hodinu, druh odpadu, SPZ auta, které odpad vyváželo apod.).

Související odkazy
Jak odstranit černou skládku „přes úřady“
Jak odstranit černou skládku „brigádnicky“
Možnost kontroly procesu vyšetřování černé skládky
Mapa černých skládek

3.Můžu dávat do kontejnerů na kovy také hliník?

Pokud máte větší kusy, třeba hliníkové nádobí, pak je můžete do kontejnerů na kovy odložit. Možná ale máte na mysli spíše tenkostěnný hliník, jako jsou plechovky, víčka od jogurtů, obaly od čokolád, sýrů či paštik, alobal a podobně, ty do kontejneru na kovy nepatří.

Zlomkový (tenkostěnný) hliník se totiž sbírá proto, aby vysoká pec ušetřila na čistém, drceném hliníku. Ten se sype do vysoké pece, aby se zajistilo bezkyslíkové prostředí pro tavení železitých rud na železo. Pokud je hliník přímo mezi železem, samotnému procesu to nevadí, akorát nedojde k oné úspoře. Obsluha pece totiž nepočítá s tím, že by zlomkový hliník mohl být už mezi vysbíranými kovy.

Tenkostěnný hliník odebírají sběrné dvory, avšak ne všechny. Poraďte se s místním ekocentrem či ekologickou organizací, kde se dá ve vašem městě hliník odkládat. Občas to bývají třeba i školy či jiné instituce. Pokud máte možnost, můžete se dohodnout se zpracovatelskou firmou a takové sběrné místo zajistit i vy.

Související odkazy
Vše o třídění hliníku