Třídění

I když se budete snažit hromadění odpadků ve svém koši pečlivě předcházet (například kroky popsanými v jiných článcích této kapitoly), stejně tam vždycky určité množství skončí. Berme to tedy jako povel pro recyklaci. Není asi třeba vysvětlovat, že spousta věcí, které denně vyhazujeme, lze znovu použít jako materiál pro výrobu dalších produktů. Tím alespoň pomáháme snížit množství odpadu, které je třeba zlikvidovat – ať již ve spalovnách nebo ponecháním ladem na skládkách, které bývají mnohdy zdraví i životnímu prostředí nebezpečné.

Věděli jste, že… v České republice se ročně zrecykluje kolem 30 % komunálního odpadu? Oproti Německu, kde už překročili 60 %, a belgickému Vlámsku s více než 70 % je to docela bída.

Informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit, naleznete přímo na barevných sběrných nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, proto se všude třídí jiným způsobem.

Co a kam?

1.Papír

ANO: noviny a časopisy, kancelářský papír, letáky, sešity, krabice, karton, lepenka, papírové obaly, části knihy

NE: mokrý, mastný či jakkoli znečištěný papír, uhlový, voskovaný a dehtový papír, celé svazky knih (ve větším počtu je odvezte do sběrného dvoru), termopapír (účtenky), hygienické potřeby (například použité dětské pleny patří do popelnice, nikoli do kontejneru na papír)

Tip: Kancelářské svorky/sponky z papírů ani fóliové okénko z obálek nemusíte odstraňovat. Kapesníčky či ubrousky můžete klidně upotřebit v kompostu. Bublinkové obálky pak vyhazujte pouze bez plastového vnitřku.

2.Sklo

Sklo se jako jediný materiál dá recyklovat donekonečna bez ztráty kvality. Pokud máte na výběr ze dvou kontejnerů na sklo – bílého a zeleného, je třeba jej vytřídit i podle barev. Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte jen jeden kontejner, můžete do něj vyhodit jakékoliv sklo bez ohledu na barvu.

ANO: lahve, skleněné nádoby a střepy

Bílý kontejner: sklo čiré, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, rozbité skleničky

Zelený kontejner: barevné sklo (např. lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů), tabulové sklo z oken a ze dveří

NE: keramiku, porcelán, autosklo, obrazovky, zrcadla, drátěné sklo a žárovky, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika

Tip: Lahve by neměly mít uzávěry, ale není třeba odstraňovat kroužky kolem hrdel. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu. Vytříděné sklo nemusíte rozbíjet, bude se dále třídit!

3.Plasty

Plasty v průměru zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, proto je nejen důležité je správně třídit, ale i sešlápnout či zmačkat před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Kromě značek na obrázku do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označené číslem 7.

ANO: fólie, plastové tašky, sáčky, sešlápnuté/zmačkané PET láhve, obaly od pracích, kosmetických a čistících prostředků, kelímky od jogurtů, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další plastové výrobky, pěnový polystyren (vyhazuje se ale jen v menších kusech)

NE: novodurové trubky, molitan, PVC, lahve znečištěné od olejů, pryž, umělé textilie, mastné obaly se zbytky potravin či čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a dalších nebezpečných látek, podlahové krytiny

Tip: PET lahve vhazujte i s uzávěrem a etiketou. Kelímky od jogurtu stačí jen dobře vyškrábat, nemusíte je vymývat.

4.Nápojové kartony

Nápojové kartony od mléka nebo džusů je možné recyklovat v papírnách. Obal se rozdělí na papír, který se využívá jako běžný sběr, a zbytky polyetylenu se přímo v papírně podílejí na výrobě páry nebo ohřívání vody, případně se dále zpracovávají na pelety. Někdy se z nich také vyrábí stavební materiál. Na speciální lince se celé kartony rozdrtí a drť se za tepla a po přidání plastové fólie lisuje do desek, které se používají obdobně jako sádrokarton. Kartony od mléka a džusů je vhodné sešlápnout a vypláchnout. Plastová víčka nemusíte odstraňovat.

Kartony se vhazují do různých kontejnerů, vždy ale musí být označeny oranžovou nálepkou. Znovu zde záleží na tom, jak má obec systém sběru kartonů nastavený.

ANO: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků (které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout)

NE: “měkké“ sáčky (například od kávy a různých potravin v prášku), nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

5.Hliník

K výrobě rámu jednoho jízdního kola stačí 670 plechovek od piva. Hliník můžete odevzdat ve sběrném dvoře. Sbírají se hliníkové plechovky, víčka od jogurtů (ne ta potažená plastem – poznávací znamení hliníku: když ho zmačkáte, nenarovná se), alobal, hliníkové nádobí, trubky a podobně.

Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

Taktéž už čím dál častěji na ulici můžete potkat šedé kontejnery/nádoby na třídění kovových obalů. Aktuálně je v ČR bezmála 14 tisíc nádob určených pro samostatný sběr kovů, častější jsou ale tzv. více komoditní nádoby, což znamená, že se kovy sbírají dohromady s jinou komoditou (plastem, plastem + nápojovými kartony) do jedné nádoby. Ty pak bývají vždy označeny samolepkou šedé barvy s nápisem KOVY.

ANO: drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

NE: plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů (takové odpady se samostatně třídí na sběrných dvorech), dále těžké nebo toxické kovy (např. olovo či rtuť)

6.Železo a ocel

Recyklováním jednoho kila ušetříme čtyři kila železné rudy a dvě kila černého uhlí. Do sběru můžete odevzdat: traverzy, armatury, rámy jízdních kol a kočárků, plechy, kryty či okapy. Železo můžete odevzdat v nejbližší sběrně druhotných surovin nebo ve sběrném dvoře. Některé obce mají na železo rozmístěné kontejnery, jinde jej svážejí dobrovolní hasiči. Bližší informace dostanete na obecním úřadě či na radnici.

7.Baterie

Baterie obsahují silně toxické těžké kovy, a proto patří na speciální sběrná místa, která najdeme v některých supermarketech, prodejnách s elektronikou, ve školách nebo na obecních úřadech. Baterie také můžete zanést do sběrného dvora nebo počkat na zvláštní svoz nebezpečného odpadu. Kupujte pouze baterie bez obsahu rtuti a kadmia, které bývají označeny jako „mercury/cadmium free“. Nejlépe však uděláte, pokud si pořídíte baterie dobíjecí.

8.Bílé zboží

Bílé zboží, tedy kuchyňské a koupelnové spotřebiče, lze odevzdat v mnoha prodejnách nebo ve sběrných dvorech. Přehled sběrných míst najdete na stránce Elektrowin.

9.Tonerové a inkoustové kazety

Tonerové a inkoustové kazety je možné renovovat a použít ke stejnému účelu. V průběhu renovace se ke stejnému účelu použije celé vnější plastové tělo výrobku, zatímco opotřebované vnitřní části jsou nahrazeny novými. Vzniká výrobek, který je stejně funkční jako nově vyrobený, současně dochází k více než 75% úspoře primárních zdrojů a redukci tvorby odpadu.

V rámci projektu https://www.setriprirodu.cz je zájemcům poskytnut papírový box pro sběr použitých tonerových a inkoustových kazet a zajištěn jeho svoz po naplnění.

Víte, že? Renovovat je možné výhradně originální nebo dříve renovované originální tonerové a inkoustové kazety. Takzvané kompatibilní (alternativní) tonerové a inkoustové kazety, které jsou do České republiky ve velkém dováženy zejména z Číny, technologicky neumožňují renovaci ani recyklaci. Končí vždy celé na skládkách komunálního odpadu či ve spalovnách. Do sběrného boxu tak patří pouze originální a dříve renovované originální tonerové a inkoustové kazety.

Používáním renovovaných tonerových a inkoustových kazet aktivně předcházíte vzniku odpadu. Vše o tiskových kazetách je v sekci „zelená kancelář“.

Vyhození použité tonerové nebo inkoustové kazety do popelnice je přestupek, za který hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Pokud máte kompatibilní tonerovou nebo inkoustovou kazetu, je potřeba ji odevzdat na sběrném místě elektroodpadu. Odtud bude putovat do spalovny nebo na skládku.

10.Elektronika

Elektronika obsahuje mnoho cenných surovin: kovy, sklo, plasty a další. Počínaje rokem 2005 je podle zákona naší povinností vyřazenou elektroniku odevzdávat ve sběrném dvoře, v obchodě, kde jsme ji koupili, nebo na jiném sběrném místě – seznam najdete na stránkách Asekol. Vyhození elektroniky do popelnice je přestupek, za který hrozí pokuta až 20 tisíc korun.

11.Oblečení a textil

Oblečení a textil je dobré šetřit a snažit se je využívat déle než pouhou jednu módní sezónu. Pokud už některé oblečení skutečně nevyužijete, můžete ho předat různým organizacím, které pořádají sběr použitého textilu. V některých městech najdete i kontejnery na textil. Jestliže už oblečení není nositelné, můžete je rozstříhat a použít jako utěrky nebo hadříky na úklid (další tipy naleznete v článku „Ze starého nové“).

12.Plenky

Použité jednorázové dětské plenky patří jednoznačně do směsného odpadu. Takzvané ekoplenky, vyrobené z kompostovatelného materiálu, má smysl používat pouze v případě, že je máte kde kompostovat. Na skládkách bez přístupu kyslíku se totiž vůbec nerozloží. Jestliže možnost kompostovat nemáte, popřemýšlejte raději o látkovkách. Více v kapitole Děti.

13.Pneumatiky

Pneumatiky patří na místa, která jsou povinována tzv. zpětným odběrem, to znamená všude, kde se dají zakoupit. Mnohé prodejny odmítají pneumatiky odebírat, chtějí za to poplatek či připouštějí pouze výměnu kus za kus. Tím však porušují zákon o odpadech a můžete si na ně stěžovat u České obchodní inspekce.

14.Stavební suť

Suť v malém množství můžete odevzdat do sběrných dvorů. Za větší již budete muset zaplatit nebo si pozvat firmu na odvoz. Přesná míra „malého množství“ se liší obec od obce, ale obvykle to bývá kolem 50 kilogramů.

15.Zářivky a výbojky

Zářivky a výbojky lze zhruba z 90 % znovu použít. Jejich recyklací navíc zabráníte tomu, aby na skládkách skončila jedovatá rtuť. Sbírají se v obchodech, ve školách, ve sběrných dvorech i jinde. Kompletní seznam míst najdete zde.

16.Nebezpečný odpad

Prakticky v každé domácnosti najdeme nějaký nebezpečný odpad – každý z nás ho ročně vyprodukuje průměrně několik kilogramů. Do této kategorie počítáme léky, zářivky, akumulátory a baterie, ledničky, barvy, lepidla, minerální oleje či fotochemikálie a obaly od nich. Obsahují nebezpečné chemikálie nebo vysoce toxické kovy jako olovo, kadmium, rtuť či arzen, které by na obyčejné skládce mohly kontaminovat vodu, půdu nebo vzduch. Nebezpečný odpad nepatří do popelnice, ale do pojízdné sběrny (termíny se dozvíte od radnice nebo obecního úřadu na vývěsce či ve zpravodaji) nebo do sběrného dvora. Nevyužité a prošlé léky můžete zdarma odevzdat v lékárně.

17.Bioodpad

Třetinu hmotnosti našich popelnic tvoří takzvaný biologicky rozložitelný odpad: zbytky z kuchyně a ze zahrádky. Na skládce produkuje metan a jeho nevyužití zároveň představuje zcela zbytečné plýtvání důležitými živinami, které posléze chybějí v půdě. Přečtěte si více o tom, jak lze kompostovat kdekoli.

18.Dioptrické brýle

Brýle nemusíte vyhazovat do koše, mohou se hodit lidem v zemích třetího světa. Odevzdávat je lze do sběrného boxu Refrakčního centra Praha nebo v místní pobočce Charity (informujte se předem, zda je u vás sbírají). Změřené brýle se dostanou k lidem s vadami zraku, kteří by si je jinak nemohli dovolit.

Vedle toho, že sami svůj odpad třídíte, snažte se při nákupu preferovat výrobky vytvořené z recyklovaných materiálů. Posílíte tak pozitivní zpětnou vazbu.