Nejlepší odpad je takový, který nevznikne

K životu nezbytně potřebujete celou škálu spotřebních výrobků. Ale i běžný spotřební výrobek může být vyroben uvedením dříve použitého výrobku do stavu shodného nebo velmi podobného novému výrobku. Renovace je základem budoucí cirkulární ekonomiky, jejíž zavedení se ukazuje zcela nezbytným.

Renovovaný výrobek využívá části již použitého výrobku, u kterých nedochází k postupnému opotřebení během použití. Takové části výrobku používá ke stejnému účelu. Předchází se vzniku odpadů a úspoře primárních zdrojů pro výrobu zcela nového výrobku.

Renovované výrobky představují nový směr, ke kterému směřují ekonomiky jednotlivých zemí zaváděním takzvané cirkulární ekonomiky.

Krásným příkladem produktu cirkulární ekonomiky jsou tonerové a inkoustové kazety. Ty mohou být produktem lineální (jednorázové) ekonomiky, spotřebovávat zdroje, vytvářet odpad a emise CO2, nebo produktem cirkulární ekonomiky, předcházet vzniku odpadu, minimalizovat spotřebu primárních zdrojů a emisí CO2. Takzvané kompatibilní (alternativní) tiskové kazety jsou určeny výhradně k jednorázovému použití a není možné je technologicky renovovat ani recyklovat. Po prvním použití vždy končí na skládkách odpadu nebo ve spalovnách. Oproti tomu renovované tiskové kazety jsou vytvořeny z již použitých, prázdných originálních tiskových kazet. Ke stejnému účelu je použito tělo kazety, tedy celý vnější plastový obal kazety, zatímco vnitřní ústrojí, které se na rozdíl od vnějšího těla kazety postupně opotřebovává, je vyměněn za nový. Vzniká produkt, který je stejně kvalitní jako nově vyrobený produkt, přičemž dochází k opakovanému použití více než 75 % původního výrobku ke stejnému účelu. Z pohledu využití zdrojů a tvorby odpadů se mezi těmito kazetami nalézají originální tiskové kazety. K jejich výrobě se spotřebovávají zdroje, vytváří se emise CO2, ale technologicky jsou vyráběny tak, aby umožňovaly budoucí renovaci. Vše o tiskových kazetách je v sekci „zelená kancelář“.