Etické banky

Nejde čistě o zisk, ale také o přidanou hodnotu: peníze, které banka investuje, mají za úkol pomoci ochraně přírody či zlepšit životy občanů.

Prakticky v každé ze západních zemí funguje některá z tzv. etických bank, která se od klasické banky obvykle liší právě zmíněným cílem podnikání. Může sice nabízet klasické bankovní služby, avšak nejde jí pouze o zisk, ale také o přidanou hodnotu: peníze, které banka investuje, mají za úkol pomoci ochraně přírody nebo zlepšit život lidí okolo. Některé banky dávají klientovi vybrat oblast, kterou může svými penězi financovat. Střadatelé si mohou dokonce určit výši úroku (tedy vzdát se části úroku a věnovat ho do projektu, na nějž peníze poskytují). Banka pak půjčuje peníze žadatelům na prospěšné projekty z oblasti kulturní, sociální nebo ekologické – například zřizování azylových domů pro sociálně znevýhodněné, revitalizaci oblasti bývalé skládky, rozvoj biofarem, férových výrobních podniků, výstavbu větrné elektrárny nebo třeba zřízení společných ateliérů a galerie pro mladé začínající umělce.

Český střadatel zatím nemá možnost využít takovýchto služeb, protože českou etickou banku ani pobočku žádné ze zahraničních bank u nás zatím nemáme. Jedinou možností tak zůstává uložit si peníze do některé ze zahraničních bank. Nám nejbližší jsou asi ty německé, například GLS Bank, která mimo jiné pracuje velmi transparentně, například pravidelně zveřejňuje seznam poskytnutých úvěrů, což je u nás zatím nemyslitelné. UmweltBank se zase soustředí přímo na ochranu životního prostředí. U zahraničních vkladů však hrozí poměrně velké riziko kurzové ztráty. Na druhou stranu, etické banky bývají mnohem odolnější vůči výkyvům způsobeným finanční krizí, a to z několika důvodů. Mají přísně regulovanou výši platů top manažerů, dobrou strukturu aktiv – investují přímo do projektů, nikoli do finančních derivátů nebo strukturovaných produktů, mají silný kapitálový základ, nepůjčují si na mezibankovních trzích a své peníze, tvořené především střadatelskými vklady, se snaží udržovat z velké části likvidní.

O dalších etických bankách v Evropě i ve světě se dočtete na stránkách Etické finanční instituce založené Trastem pro ekonomiku a společnost. Na těchto stránkách se dozvíte více informací také o družstevnictví a dalších možnostech ze světa etických financí.