Investiční fondy

Oproti bankám u nás fondy poskytují tu výhodu, že je u nich snadnější dopátrat se, kam přesně naše peníze jdou.

Klasické banky nabízejí ještě jednu možnost, a to i u nás. Jedná se o fondy, jejichž prostřednictvím můžete investovat do akcií a cenných papírů firem. O vaše peníze se stará profesionál, který cenné papíry vybírá a nakupuje, čímž Vám šetří práci, a rovněž poplatky za nákup a správu jsou nižší, než kdybyste investovali sami. Fondy mívají určité zaměření – investují například převážně do některého z hospodářských odvětví – třeba do energetiky. Najdeme mezi nimi tedy i fondy, které se zaměřují na etické investice nebo investice do firem pracujících na zelených projektech, tedy projektech na zlepšení čistoty vody nebo třeba na výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Někdy se uplatňuje přístup „best in class“: fond zařazuje do svého portfolia takové firmy, které v dané oblasti fungují nejlépe (například vyrábějí z nejčistších materiálů nebo mají nejlépe vyřešen problém likvidace odpadu). Každý fond má svá vlastní pravidla a kritéria, podle kterých své portfolio sestavuje.

Oproti bankám u nás fondy poskytují tu výhodu, že je u nich snadnější dopátrat se, kam přesně naše peníze jdou. Portfolio fondů si můžeme prohlédnout na internetových stránkách investiční společnosti, ve výroční/pololetní zprávě fondu nebo v prospektu fondu. Zde se můžete podívat na seznam firem, do jejichž akcií fond investuje, a zhodnotit, zda Vám jsou či nejsou sympatické. Některé společnosti rovněž ve svých materiálech představují svou strategii, podle které akcie vybírají (ale není to pravidlem). Banky oproti tomu u nás údaje o adresátech poskytnutých půjček (investic) zásadně nezveřejňují s ohledem na bankovní tajemství.

Poměrně logicky na těchto stránkách nenajdete, a předpokládáme, že byste ani nehledali, tipy na fondy investující například do tabákového nebo zbrojního průmyslu, důlních společností nebo těch, které využívají fosilní paliva. Trh je však velmi různorodý, podobně jako etická kritéria jednotlivých potenciálních investorů. U řady fondů a firem, do kterých investují, je situace velmi složitá. Proto mezi tipy můžete najít i takové příklady, s nimiž by sice Hnutí DUHA spolupracovat nemohlo a nechtělo, ale přesto jsou podstatně etičtější než běžná nabídka.

Zelené fondy u nás

V České republice je možno v současnosti investovat do několika zelených fondů. Podle našich informací žádný z nich zatím nezahrnuje české firmy.

ČP Invest – Fond živé planety – akciový fond, který se zaměřuje na společnosti zabývající se hlavně novými technologiemi, konkrétně úpravou vody, recyklací, obnovitelnými zdroji energie, bioinženýrstvím a nanotechnologiemi. V jeho portfoliu se nacházejí americké, francouzské nebo německé společnosti, například First Solar.

ČSOB Fond vodního bohatství. – fond investuje do vodohospodářských firem provádějících čištění a odsolování vody a opravy vodní infrastruktury nebo do firem dodávajících vodu. V portfoliu se nacházejí americké, britské, japonské a další firmy.

ČSOB zprostředkovává rovněž investice do několika „eko“ akciových podfondů belgické společnosti KBC. Ta má celkem jasně stanovenou politiku výběru společností, jejichž akcie nakupuje. Vyhýbá se investicím do firem vyrábějících zbraně, operujících v kontroverzních zemích (například Severní Korea), provozujících hazard, do tabákových firem a společností, které porušují lidská a zaměstnanecká práva nebo poškozují životní prostředí.
Ekofondy KBC mají různé zaměření:
KBC ECO Fund World – do portfolia jsou vybírány nejlepší firmy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí a trvale udržitelného růstu, což je zde blíže vysvětleno tak, že fond investuje pouze do firem, které dbají na dodržování lidských práv, vylučují sporné technologie a praktiky či dbají na dobrou sociální politiku.
KBC ECO Fund Alternative Energy – investuje do firem, které v oblasti obnovitelných zdrojů energie „realizují podstatnou část svého obratu“.
KBC ECO Fund Water – portfolio zahrnuje vodohospodářské firmy, podobně jako Fond vodního bohatství.
KBC ECO Fund Sustainable Euroland – investuje do prověřených, výhradně evropských firem, které prošly stanovenými kritérii udržitelnosti.
KBC ECO Fund Climate Change– zahrnuje akcie společností zaměřujících se na recyklaci a nakládání s odpady, nové materiály, zadržování a zpracování CO2, šetrnou dopravu a úspory energie.

ESPA WWF Stock Environment – prostřednictvím České spořitelny lze investovat do fondu vytvořeného společnostmi Erste a ekologickou organizací WWF. Ta pomáhá dohlížet na investice v rámci fondu a zároveň dostává od banky finanční příspěvky na svůj program ochrany vody. Fond ze svého portfolia vylučuje jadernou energii, produkci geneticky upraveného osiva, zbrojení a výrobu zejména atomových zbraní, biologických a chemických zbraní, podniky využívající dětskou práci a porušující nebo podporující porušování lidských práv.

Nevybrali jste si?

Buďte aktivní zeptejte se své banky, jaké zelené investování Vám nabídne.

Nebo investujte sami. Jak je patrné i z předchozího výčtu, fondy obvykle neinvestují do naprostých alternativ, ale do společností běžně operujících na trhu, takže jejich výnosnost je srovnatelná s jinými fondy. Zároveň však jejich výběr nemusí odpovídat Vašim představám o tom, co je etické a ekologické. Některá kritéria mohou být stanovena mlhavě a nekonkrétně. Jestliže si tedy chcete vybrat sami a podpořit podniky zcela podle svého „gusta“, musíte akcie zakoupit sami. Učiníte tak přes brokera – společnost obchodující s cennými papíry – nebo Vaši banku, pokud tuto službu poskytuje. Seznam obchodníků s cennými papíry najdete například na této adrese.