Mikroúvěr

V průběhu 70. let 20. století se v hlavě Muhammada Yunuse, bangladéšského ekonoma, zrodil originální nápad, jak pomoci tamním chudým k tomu, aby si sami pomohli z bídy.

V průběhu 70. let 20. století se v hlavě bangladéšského ekonoma Muhammada Yunuse zrodil originální nápad, jak pomoci tamním chudým lidem k tomu, aby si sami pomohli z bídy. Povšiml si, že velký problém chudých lidí spočívá v tom, že nemají přístup k bankovním službám. Protože nemají žádné peníze navíc, ručitele ani nemovitost, kterou by mohli zastavit, žádná z bank jim neposkytne úvěr ani pojištění, byť jen v minimální výši. A tak i přesto, že často intenzivně pracují nebo mají nápady a chuť podnikat, nemůžou si podnikání bez počátečního malého kapitálu dovolit. Yunus proto založil banku Grameen („pro venkov“), která poskytovala malé úvěry, tzv. mikrokredity, drobným zemědělcům a řemeslníkům. Přes ní získali pár desítek dolarů, jež jim umožnily zbavit se závislosti na lichvářích a zprostředkovatelích a financovat vlastní malou živnost, která by uživila je i jejich rodiny. Tato idea se postupem let rozšířila do světa a v současnosti existují tisíce mikrofinančních institucí s desítkami milionů klientů.

Jak mikrokredit funguje?

Vaše investice putuje k mikrofinanční instituci – tedy alternativní bance, jakou je například Grameen, která rozhoduje, zda a komu bude úvěr poskytnut, a sepisuje smlouvu jak s investorem, tak s klientem. Mikrofinanční instituce poskytuje peníze na konkrétní projekty klientům. Ti svůj dluh splácejí pravidelně v menších částkách. Investor obdrží svou investici zpět s případným předem dohodnutým úrokem. Pokud se rozhodnete stát se poskytovatelem malého úvěru, je důležité vybrat si seriózní a transparentní instituci s dobrými referencemi. Měla by poskytovat podnikatelské, ne spotřebitelské úvěry a financovat konkrétní projekty, nikoli půjčovat za nejasným účelem, což může být kontraproduktivní a dovést klienta do dluhové pasti spíše než mu pomoci.

Chcete-li se stát poskytovatelem mikroúvěru, vyberte si ze dvou možností: peníze můžete půjčit buď prostřednictvím neziskové organizace, která Vám nenabízí z půjčených peněz žádný úrok. Vaše peníze budou fungovat jako prostředek rozvojové pomoci, nikoli jako klasická investice. Tuto formu půjčování nabízí například organizace Kiva. Přes organizaci Kiva můžete půjčit peníze prostřednictvím systému PayPal nebo kreditní karty a vybrat si adresáta částky a projekt, na který ji zamýšlí využít. Minimální výše půjčky je 25 amerických dolarů. Druhou možností je půjčit peníze přes komerčního zprostředkovatele. U nás tuto službu poskytuje společnost Microfinance, a. s. prostřednictvím portálu myELEN – Electronic Loan Exchange Network (síť zprostředkovávající půjčky elektronickou formou). Přes internet uzavřete smlouvu s mikrofinanční institucí a zaplatíte bankovním převodem nebo platební kartou. Peníze pak dostanete zpět i s předem stanoveným úrokem.