nakupy_5

Certifikáty

Při nakupování se můžete řídit určitými logy a štítky, které vám usnadní výběr zboží. Uděluje je stát, Evropská unie nebo nezávislé organizace a potvrzují, že je výrobek na rozdíl od ostatních v něčem ekologičtější, od testování výrobků přes etický výrobní proces po ekologické balení a dovoz.

Biopotraviny

Zelená zebra – výrobci těchto produktů (a surovin v nich obsažených) nepoužívají na polích či v sadech skoro žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva. Zvířata mají volný výběh a přirozenou potravu. Zboží rovněž nesmí obsahovat žádná chemická aditiva. Výrobci se podrobují pravidelné i namátkové kontrole státem pověřených kontrolních organizací (kód kontrolní organizace musí být uveden také na obalu potraviny). Tato značka je povinným označením všech českých biopotravin.

Ekologická produkce – označuje výrobky, které dodržují evropská pravidla pro ekologické zemědělství. Ta jsou stejná pro všechny země EU, tedy i pro nás. Značku povinně nesou všechny balené bioprodukty vyrobené v některém státě EU.

Více o biopotravinách a ekologickém zemědělství najdete v kapitole Potraviny.

Spotřební zboží a služby

Fair trade neboli spravedlivý obchod zaručuje, že zemědělci či řemeslníci v rozvojových zemích, z nichž zboží nebo surovina pochází, dostávají za své produkty odpovídající cenu. K dostání jsou u nás už téměř všechny běžně nabízené potraviny (mimo čerstvé ovoce) a také množství řemeslných výrobků.

Ekologicky šetrný výrobek – certifikát uděluje Ministerstvo životního prostředí převážně spotřebnímu zboží, které splnilo náročná ekologická kritéria. Při prověřování výrobku se posuzuje, jestli není zdraví škodlivý, z čeho je vyroben a kolik energie se přitom spotřebovalo, zda je biologicky odbouratelný nebo jaký má obal. U služeb, například hotelů nebo kempů, můžete najít označení Ekologicky šetrná služba.

EU ecolabel je označení podobné jako Ekologicky šetrný výrobek/služba, ale je udělován a funguje na evropské úrovni. Je zárukou pro služby a výrobky šetrné k životnímu prostředí.

FSC – garantuje, že surovina pochází z lesa, v němž jsou dodržována přísná pravidla zdravého hospodaření (podrobnosti se dočtete na našich stránkách). V českých obchodech lze koupit stovky produktů od stavebního materiálu – trámy, prkna, parkety i podlahy – přes zahradní nábytek, násady na nářadí, hračky, kuchyňské potřeby nebo papír a knihy až po přírodní latex a dřevěné uhlí na grilování.

Nordic ecolabel – původem severský certifikát, který se postupně rozšiřuje do celé Evropy. Zboží a služby s tímto logem musí splňovat přísné ekologické požadavky, kombinuje ekologickou šetrnost s požadavkem na maximální kvalitu výrobku.

Pozor na greenwashing

Ačkoli se daná značka nebo výrobek můžou tvářit jako ekologické a environmentálně prospěšné, nemusí to být vždy pravda. Greenwashing je strategie, kterou prodejci mohou využívat, aby oklamali kupující, že je jejich výrobek tzv. eco-friendly. Typicky jde o šťastná zvířátka, květiny a zelené nápisy na obalech a v reklamách. Často obal hlásá něco jako “vyrobeno z recyklovaného plastu”, ale pokud není uvedeno konkrétní číslo, může jít o podíl menší než 1%. Firmy se tak snaží vylepšit si pověst a působit jako environmentálně uvědomělé, protože po takových výrobcích roste poptávka. 

Při nakupování tedy dávejte pozor, zda je logo na výrobku certifikát, na který se můžete spolehnout, nebo jen zelená nicneříkající značka.