potraviny_4

Biopotraviny

Sezonnost a lokálnost potravin není to jediné, co by nás mělo zajímat. Důležité je také to, jak bylo jídlo vyprodukováno a co se s ním dělo cestou na náš stůl. V tomto ohledu je jistotou označení „bio“, které mají výhradně potraviny pocházející z ekologického zemědělství. Bio nám zaručuje, že zemědělci dobře pečují o krajinu a půdu, nezamořili přírodu – a tím pádem i naše jídlo – chemickými postřiky a svým zvířatům zajistili kvalitní krmivo a dostatek prostoru a pohodlí pro pastvu i odpočinek.

Do biopotravin se nesmí přidávat umělá ochucovadla, barviva a zlepšovače vůně, chuti a konzistence. Také geneticky modifikované potraviny jsou pro ekologické zemědělství tabu.

Vědecké studie zkoumající vliv biopotravin na zdraví docházejí k nejrůznějším závěrům, důležité ale je, že s biopotravinami si kupujeme jistotu – jistotu, že neposvačíme chemii, a navíc přispějeme svou troškou k návratu života do krajiny, podpoříme dobrou péči o půdu (která nám pomůže například zadržet povodně nebo se vyrovnat s delšími obdobími sucha) a slušné zacházení se zvířaty i rozvoj venkova.

Ekologické zemědělství totiž mimo jiné nepoužívá vůbec syntetické pesticidy, které jsou škodlivé pro přírodu a často také pro lidi. Například glyfosát, účinná složka mnoha herbicidů (včetně dobře známého a hojně používaného přípravku Roundup), byl označen za pravděpodobně karcinogení látku respektovanou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny a má celou řadu dalších zdravotních rizik. Naše testy ho přitom odhalily v těle šesti Čechů z deseti. Není to až takové překvapení – patří totiž k nejpoužívanějším pesticidům u nás. Hnutí DUHA debatu o glyfosátu bedlivě sleduje a usiluje o výrazné omezení spotřeby herbicidu.

Biopotraviny poznáte podle následujících označení:

BIO - zebraZelená zebra – výrobci těchto produktů (a surovin v nich obsažených) nepoužívají na polích či v sadech skoro žádné pesticidy ani průmyslová hnojiva. Zvířata mají volný výběh a přirozenou potravu. Zboží rovněž nesmí obsahovat žádná chemická aditiva. Podléhá pravidelné i namátkové kontrole státem pověřených kontrolních organizací (kód kontrolní organizace musí být uveden také na obalu potraviny). Tato značka je povinným označením všech českých biopotravin.

EU_Organic_Logo_Colour_rgbEvropská značka ekologického zemědělství – označuje výrobky, které dodržují evropské regule o ekologickém zemědělství, které jsou stejné pro všechny země EU, tedy i pro nás. Značku povinně nesou všechny balené bioprodukty vyrobené v některém státě EU.

 

Jiné výrobky v zelených obalech či nadepsané různými „eko” hesly s předponou bio- nemusejí vůbec pocházet z ekologického zemědělství. Firmy pochopily, že být eko je trendy, a proto své obaly věnčí nejrůznějšími lístečky, květinkami a podobně. Většinou se však jedná o obyčejné výrobky, pouze vyzdobené lákavým obalem a logem. Proto má smysl hledat na produktu oficiální loga biopotravin.