Zelená kancelář

Stovky kilogramů papíru, spousta kilowattů energie, velké množství zboží a přístrojů – zkrátka běžná kancelář. Ale jde to i zeleněji – mnohé z tohoto zboží lze nahradit šetrnými výrobky s nižší spotřebou energie i menším množstvím odpadů nebo zavést úsporná opatření, a ušetřit tak velké množství surovin, exhalací a veřejných či firemních peněz.

1.Papír

Jednou ze základních školních pomůcek je papír, ať už ve formě sešitů, bloků či volných listů. Současně s tím je papír pomůckou, se kterou se tak strašně snadno plýtvá. Zaveďte doma pár velmi jednoduchých opatření pro snížení jeho spotřeby.

• Využívejte obě strany papíru.
• V sešitech, blocích i při používání volných listů papíru.
• Nezakládejte samostatné sešity na jednotlivé předměty, pokud to není nezbytně potřeba.
• Pokud víte, že v daném předmětu nebude příliš poznámek, používejte tenké sešity.
• Po ukončení školního roku ze sešitů vyndejte nepopsané listy a používejte je jako „šmíráky“.
• Před vyhozením sešitů z nich vytrhejte všechny nepopsané listy.
• Papíry vždy vyhazujte do kontejneru na papíry. Použitý papír lze opakovaně recyklovat.

Používejte recyklovaný papír, sešity a bloky vyrobené z recyklovaného papíru. Výroba papíru s recyklátu totiž nevyžaduje žádné dřevo

• Samotná výroba je energeticky méně náročná.
• Pouze nákupem sešitů školních sešitů dojde za studium k úspoře zhruba 15 kg emisí CO2.
• V tomto čísle není započítáno množství emisí CO22, které pohlcují samotné stromy. Po započtení CO2, které jsou uvolněny ze stromu jeho usmrcením. V případě zahrnutí tohoto množství emisí by došlo k mnohonásobnému nárůstu.
• Recyklací nevzniká odpad.

2.Tonerové a inkoustové kazety

Používejte řádně renovované tonerové a inkoustové kazety. Zásadně nepoužívejte jednorázové kompatibilní tonerové a inkoustové kazety.

Tonerové a inkoustové kazety je možné opakovaně renovovat. Řádně renovovaná tonerová nebo inkoustová kazeta tiskne stejně kvalitně jako nová originální kazeta. Ve srovnání s originální kazetou vytiskne stejné nebo i vyšší množství stránek. Základem renovace je prázdná, použitá originální kazeta. Ta je kompletně rozebrána, vyčištěna a dochází k výměně všech částí kazety, které se během tisku opotřebovávají. Vnější plastové tělo kazety, které nepodléhá opotřebení, se však použije znovu a dochází tak k zásadní redukci tvorby plastového odpadu. Nadto renovátoři z vyměněných vnitřních součástí kazet separují kovy a další části vhodné k recyklaci. Minimalizuje se tak tvorba odpadu.

citacekaždá nově vyrobená tonerová kazeta spotřebuje o 9,39 kg více primárních zdrojů než renovovaná tonerová kazeta a vznikne tak o 4,49 kg více emisí všech typů skleníkových plynů?

Renovovat je legislativně i technologicky možné pouze originální kazety. Takzvané kompatibilní tonerové a inkoustové kazety, které se ve velkém dovážejí zejména z Číny, není možné renovovat a vždy končí ve spalovnách odpadu či na skládkách komunálního odpadu.

citacedle testů nezávislých organizací 100 % testovaných jednorázových kompatibilních tonerů původem z Číny obsahovalo obrovské koncentrace perzistentních organických látek (POP´s) typu deca-BDE, které při spalování nebo skládkování zamořují životní prostředí, hromadí se v organismech, trvale a nezvratně poškozují zdraví?

citacev testech nezávislých organizací nebyla detekována u žádného z testovaných vzorků originálních nebo renovovaných originálních kazet přítomnost perzistentní organické látky penta, octa ani deca BDE?

 

Jak koupit renovovanou tonerovou kazetu?

Tonerové a inkoustové kazety řádně renovují firmy sdružené v Asociaci renovátorů tonerů z.s. https://www.spravnytoner.cz. Vybírat můžete od výrobců sdružených touto asociací.

Renovované a současně dostatečně kvalitní renovované tonerové a inkoustové kazety poznáte velmi snadno podle certifikace Nordic Ecolabel.

citacecertifikaci Nordic Ecolabel získají jenom takové tonerové a inkoustové kazety, jejichž celková hmotnost je tvořena z minimálně 75 % z dříve použité kazety, současně je dlouhodobé množství reklamací kazety maximálně 1 % a dále mý výrobce zaveden vlastní systém sběru použitých tonerových kazet?

 

Co s prázdnými originálními a renovovanými tonerovými a inkoustovými kazetami?

Sbírejte použité tonerové a inkoustové kazety Aby měli renovátoři kazet co renovovat, musí nejdříve získat použité originální tonerové kazety. Ke sběru použitých kazet slouží samostatné papírové boxy, které renovátoři nejčastěji zdarma poskytují zájemcům o sběr. Po naplnění boxu renovátoři zajistí jeho odvoz, originální kazety s nepoškozeným tělem renovují a vytvoří tak ekologicky šetrný produkt cirkulárního hospodářství.

citaceodevzdáním tonerové kazety dojde průměrně k úspoře 671 gramů odpadu, z toho 637 gramů plastového odpadu?

Papírový box pro sběr kazet jednoduše získáte na https://www.setriprirodu.cz.

 

Co s prázdnými kompatibilními tonerovými a inkoustovými kazetami?

Kompatibilní tonerové a inkoustové kazety vybavené čipem (většina) musíte vždy likvidovat jako elektroodpad, tedy takové osobě, která splňuje podmínky pro likvidaci elektroodpadu.

citaceprávnická nebo podnikající fyzická osoba nese odpovědnost za řádnou likvidaci elektroodpadu a nelze se této odpovědnosti zbavit? Nejčastěji dochází k tomu, že použité čínské tonery z vaší kanceláře předáte prodejci takových čínských tonerů, ten vystaví papír o ekologické likvidaci (nic takového zákon ani nedovoluje!) a tento prodejce je hodí do běžného komunálního odpadu. Odpovědnost za porušení odpadové legislativy ale nesete stále vy. Osobě, která nebyl oprávněna nakládat s elektroodpadem jste použité tonerové kazety vůbec neměli předat, této odpovědnosti se nelze zbavit.

3.Šetrné kancelářské potřeby

Projděte si obsah svých psacích stolů a prohlédněte si všechny fixy a zvýrazňovače, propisky, fólie, pořadače, archivační boxy a tak dále. V kancelářích je zvykem kupovat je ve velkém a zacházet s nimi velkoryse. Skotská partnerská organizace Hnutí DUHA před několika lety zavedla Den zeleného úřadu – pracovníci kanceláří v celé zemi mohou udělat jarní úklid a vytřídit použitelné věci. V roce 2005 takto pracovníci 150 skotských kanceláří zachránili kancelářské potřeby v hodnotě asi 850 tisíc Kč.

Víte, že? Kdyby každý britský úředník ušetřil denně sešívací svorku, zachrání se ročně 72 tun oceli? To je výzva, ne?

Zkuste také před každou objednávkou kancelářského materiálu udělat nejdřív inventuru toho stávajícího a při nákupu si vybírejte:
● plnicí psací potřeby nebo s vyměnitelnou náplní
● obaly, fólie a desky z jiného materiálu než PVC (PVC poznáte podle standardního označení: trojky v trojúhelníčku)
● výrobky neobsahující hliník
● papírové šanony, boxy a podobně místo plastových, ideálně bez zbytečného probarvení celé krabice – jako barevné odlišení postačí jednoduchý malý barevný štítek
● dřevěné tužky a pastelky, nejlépe bez laku
● nelakované, plastem nelaminované kancelářské sponky, rýsováčky
● bytelnější výrobky s delší životností (například kovové zásobníky na papír)
● zvýrazňovače a fixy na vodní bázi, tedy bez organických rozpouštědel
● výrobky se značkou FSC (papír, tužky, pastelky), která zaručuje, že dřevo potřebné na jejich výrobu bylo získáno v lese obhospodařovaném způsobem šetrným k přírodě i místním lidem (více o FSC na našich stránkách)

4.Úspory energie

Kancelář bývá plná elektrických přístrojů, takže tu najdete mnoho příležitostí k úspoře financí i čistého vzduchu. Na prvním místě vám asi padnou do oka počítače.

Víte, že? Staré pravidlo, že časté vypínání počítačům škodí, už dávno neplatí? Studie VUT ukázala, že vypínání (například dvakrát denně), přístrojům a příslušenství nevadí. Proto pokaždé, když plánujete přerušit práci na více než dvě hodiny, počítač vypínejte.

Počítače obvykle běží celou pracovní dobu, nebo dokonce celý den, takže jejich spotřeba může být překvapivě vysoká. Úspor docílíte dodržováním několika jednoduchých zásad:
● Jestliže plánujete přerušit práci na hodinu nebo na dvě, počítač přepněte do úsporného režimu. Tak spotřebovává malé množství energie a následně se rychle vrátí do pracovního režimu.
● Přestože monitory dnes už nepožírají nejvíc energie z celého počítače (pokud ovšem nejsou zbytečně velké – na kancelářskou práci bohatě stačí monitor velikosti 17–19 palců, který je také levnější), vyplatí se pro kratší pauzy nastavit spořič, tedy samočinné vypnutí monitoru například po 15 minutách nečinnosti. Pozor: různé blikající hvězdičky a prolínající se tvary na obrazovce energii nespoří – ty měly význam u starých CRT monitorů, u LCD monitorů jsou zbytečné.
● K počítačům a k nim zapojeným zařízením se vyplatí koupit zásuvkové lišty („rozdvojky“) s červeným vypínačem – tak je lze na noc úplně odpojit ze sítě. Vypnuté elektronické spotřebiče totiž také odebírají elektřinu, protože v jejich obvodech jsou kondenzátory, které se nabíjejí.

Velkými konzumenty energie jsou rovněž kopírky, a to i v klidovém režimu. Proto je přes noc, nebo dokonce přes celý víkend nenechávejte zapnuté. Na dveře kanceláře si zevnitř umístěte upozornění typu: „Odcházíte poslední? Zkontrolujte prosím, zda jsou vypnuté všechny počítače, kopírka, světla atd.“

5.Zhluboka dýchat

Mnoho lidí pracujících v kanceláři si stěžuje na časté bolesti hlavy nebo únavu, oteklé a slzící oči, vyschlou sliznici nosu či kožní alergie. Příčinou mohou být škodlivé látky v ovzduší (formaldehyd, benzen, trichloretylen), jež se uvolňují z podlahových krytin, nábytku nebo ze zbytků úklidových prostředků, či ozon z fotokopírek a tiskáren. Proto se vyplatí při zařizování kanceláře vsadit na materiály, které jsou sice možná dražší, ale investice do nich se vrátí jinak – zaměstnanci jsou méně nemocní a produktivnější. Dalším důležitým opatřením je důkladné větrání.

Víte, že? Podle amerických studií snižuje pravidelné větrání kanceláří podíl respiračních onemocnění pracovníků až o 50 %?

Velký podíl na zlepšení atmosféry může mít zdánlivě banální záležitost – pokojové květiny. Vyrovnávají totiž vzdušnou vlhkost a pohlcují škodliviny – rozkládají je na jiné látky nebo ukládají do svých buněk. Mezi přeborníky v čištění vzduchu patří běžné rostliny jako draceny, tchynin jazyk, břečťan nebo lopatkovec.