Jak říci své požadavky

Obchodníkům, u kterých nakupujete. U malých obchodů je to jednoduché – své požadavky můžete říci přímo na místě majiteli prodejny. Ve velkých supermarketech však pomůže spíše dopis nebo e-mail vedení společnosti.

Na obecním úřadě. Podle zákona o obcích má každý občan právo podat podnět, který by měl příslušný orgán obce začít řešit a do 30 dnů od podání poskytnout odpověď. Podnět můžete podat kterémukoli pracovníkovi úřadu, který jej musí předat k vyřízení příslušným kolegům. Praxe však bývá málokdy takto jednoduchá, a proto je při jednání dobré využívat sofistikovanějších strategií.

Několik tipů, jak účinně jednat s politiky a jejich úřady

• Pokud máte nějaký problém, který byste rádi řešili třeba se starostou nebo místostarostou, je nejlepší napsat dopis, v něm věc popsat a nabídnout osobní schůzku k bližšímu vysvětlení detailů. Jestliže na dopis nikdo nereaguje, pak zkuste na úřad zatelefonovat. Nemůžete ale čekat, že budete ihned přepojeni na starostu. Zavolejte na sekretariát a trvejte na tom, aby Vám dali termín, kdy bude starosta přítomen a bude mít na Váš telefonát čas. Osobní schůzka bez předchozí dohody na termínu je prakticky marná, politici jsou vytížení a nemají čas kdykoli. Musíte si dohodnout vyhovující termín se sekretariátem. Bývá dobré mít doporučení od někoho, koho politik zná (ani to však není záruka následné vstřícnosti či úspěšnosti jednání).

• Žádost (stížnost) více lidí budí více respektu než stížnost jednoho občana. Čím víc lidí si stěžuje nebo na něco upozorňuje, tím víc to politika zajímá, protože také více hrozí, že se toho chytnou média. Potenciální mediální zájem hraje velikou roli – politik chce mít dobrou image, aby byl znovu zvolen. Vše, co může jeho image poškodit, považuje za nebezpečné a snaží se tomu vyhýbat. Na druhou stranu, pokud je zřejmé, že k napsání dopisu přiměla velkou skupinu lidí jedna organizace, respektive jeden člověk, například pokud jsou e-maily předpřipravené a doplňuje se pouze jejich podpis, mají takové dopisy menší váhu, než když je vidět, že si každý z pisatelů dal práci s vytvořením vlastního textu.

• Formálně, pokud se pod petici zastupitelstvu připojí více než 0,5 % občanů obce, se zastupitelstvo musí tímto podnětem zabývat, a to do 90 dnů od jeho obdržení. Tuto povinnost ukládá zákon o obcích. Některé obce mají však zastupitelstvo otevřené a dávají občanům prostor vyjádřit se na libovolné téma v předem určenou dobu. Zjistěte si proto, jak to funguje ve Vaší obci. Možnost nadnést téma ale automaticky neznamená, že ho budou zastupitelé ihned řešit – větší šance existuje spíše v menších obcích.

• Vždy je dobré, když máte svůj názor podložený doporučujícím stanoviskem odborníka. Není to nezbytné, ale může to pomoci.

• Nejúčinnější je, když problém řeší přímo občané, kterých se dotýká, než spolek, který řeší všechny ekologické problémy v okolí. Nespoléhejte tedy na to, že za Vás něco vyřeší třeba zavedená ekologická organizace, kterou na věc upozorníte. Pro lokální politiky i média je často „zajímavější“ občanský spolek založený místními lidmi k řešení konkrétního problému.

 Vyjadřujte se stručně a jasně. Politik (starosta, místostarosta apod.) má podobných případů k řešení hodně a nemá čas věnovat půlden vyslechnutí jednoho občana. Navíc obvykle podněty následně neřeší osobně, ale zaúkoluje příslušného úředníka. Musíte tedy umět jasně říci, o co Vám jde, abyste věc v krátkosti vysvětlili postupně několika lidem a na jednání se dobrali konkrétního výsledku.

• Jestliže se nedaří přimět oficiální místa k řešení, je na místě obrátit se na sdělovací prostředky a celou věc medializovat. I média si ale témata pečlivě vybírají, takže i v tomto případě si důkladně připravte své argumenty a rozmyslete si, jak a s čím chcete v médiích vystoupit.

Stáhnout si můžete také brožuru Politici nekoušou – praktický manuál, v němž najdete další tipy a podrobnosti, jak s politiky jednat.