Užitečné kontakty

Frank Bold: Mezinárodní tým právníků, který se věnuje bezplatnému právnímu poradenství. Ve zpracovaných nejčastějších dotazech poradny se dozvíte základní právní informace o ochraně přírody a krajiny, ochraně vod a ovzduší, o sousedských právech, o procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), o správních řízeních, územním plánování, o pravomocích jednotlivých orgánů krajů a obcí, právu na informace, o fungování občanských sdružení, peticích, shromažďování a mnohém dalším.

Síť ekologických poraden: Zde si můžete vyhledat nejbližší ekologickou poradnu ze sítě STEP. Lze vyhledávat podle regionu nebo specializace – oblasti zájmu, ve které potřebujete pomoci.

Rekonstrukce státu: Iniciativa za ozdravení české politiky. Snaží se prosadit konkrétní zákony proti korupci a klientelismu. A potřebuje k tomu i vás.

Odkazy na ekologické organizace

Hnutí DUHA

Arnika

Děti Země

Greenpeace Česká republika

Český svaz ochránců přírody

Ekologický institut Veronica

Hnutí Brontosaurus

Občanské oko

Zelený kruh – asociace ekologických organizací

Odkazy na státní správu

Seznam poslanců, senátorů a ministrů s e-mailovými, poštovními a webovými adresami

Seznam kontaktů na krajské úřady

Seznam kontaktů na obecní úřady

Česká inspekce životního prostředí

Seznam krajských hygienických stanic