stavba_3

Budoucnost patří pasivním

V říjnu roku 1990 byl v německé spolkové zemi Hesensko ve městě Darmstadt položen základní kámen malé obytné řadovky se čtyřmi bytovými jednotkami. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby na parcele v městské části Kranichstein stavitelé plánovali obyčejnou stavbu. Místo ní tam vyrostl výzkumný prototyp prvního pasivního domu na světě. O rok později už dům stál a stal se předmětem vědeckých pozorování. Za následujících 15 let dům spotřeboval méně než desetinu topného tepla oproti obvyklým stavbám, a přitom si zachoval příjemnou teplotu nejen v největších mrazech, ale i v horkých letních dnech. Tento „historický“ pasivní dům je úspěšně obýván dodnes a brzy začali po jeho vzoru v Evropě vznikat další a další následovníci.

Pasivní domy představují ideální „pojistku“ proti neustále stoupajícím cenám energií a případným výpadkům dodávek tepla. Ročně totiž spotřebují maximálně 15 kWh na metr čtvereční vytápěné plochy. Jak je to možné?

Dobrá izolace

Samozřejmostí pasivního domu je dobrá izolace (na výběr je celá řada materiálů, včetně přírodních) a téměř dokonalá vzduchotěsnost budovy. Ta nám pomůže zaizolovat všechny tepelné vazby (místa, v nichž se stýkají dvě konstrukce) a tepelné mosty (místa, kde je konstrukce zeslabena např. nosným prvkem). Těsnost budovy se v průběhu prací zkoumá pomocí zvláštního testu (blower-door test), při němž se dům uzavře a do vstupních dveří se umístí ventilátor, který dům „nafoukne“ vzduchem. Následně se měří, kolik vzduchu z domu utíká škvírami.

Kvalitní okna

Pasivní dům musí mít také velmi dobrá okna, která většinou představují slabé místo představují budovy, protože jimi snadno uniká teplo. Okna proto musejí mít kvalitní zasklení pomocí trojitého skla nebo systému, kdy je prostřední sklo nahrazeno fólií, jež funguje jako takzvané tepelné zrcadlo. Další věc, které bychom si měli u oken všímat, je mezera mezi skly – čím je větší, tím lépe izoluje. Některá okna jdou ještě o krok dále a mají tuto mezeru vyplněnou argonem, těžkým plynem, jenž izolační vlastnosti ještě zlepšuje, a ta úplně nejlepší jsou vyplněna vzácným kryptonem. Současně je třeba omezit tepelné mosty v místě osazení skla do rámu a osazení okna do stěny. Okna jsou však v pasivním domě důležitá i z jiného důvodu – fungují jako náhrada radiátoru, zajišťují totiž takzvané tepelné zisky. Proto mají pasivní domy v ideálním případě velké zasklené plochy orientované k jihu a malá okénka (spížky, komory, koupelna, WC) na sever. Jižní okna musejí mít možnost zastínění, aby se dům v létě neproměnil v pekárnu. „S tímto je nutné počítat už při návrhu domu a použít některý ze systémů stínění, které zároveň může působit na fasádě velmi esteticky. Účinný je přesah střechy nebo balkonu vyššího podlaží. Okno pak můžete doplnit roletami nebo žaluziemi,“ radí odborníci z Centra pasivního domu – neziskové organizace, která poskytuje informace o pasivních domech a energeticky úsporném stavění.

Rekuperace – chytré větrání

Třetí nezbytnou součástí pasivního domu je systém „chytrého větrání“ s takzvanou rekuperací. Vzduch uvnitř stavby totiž vyměňovat musíme, ale tak, aby dům zůstal dokonale vzduchotěsný. Proto se v pasivních domech instaluje speciální strojní větrání se zpětným získáváním tepla, které přivádí do domu čerstvý vzduch a „použitý“ naopak odvádí. Ještě předtím mu ale pomocí tepelného výměníku odebere teplo, které tak zůstane v domě. K čistému vzduchu tedy není třeba větrat – ačkoli pokud se vám tato představa nelíbí, větrat můžete dál. Větrací systém však udělá své i bez toho, navíc filtry příchozí vzduch vyčistí od alergenů a neustálá výměna vzduchu zabraňuje i vzniku plísní. Jedna námitka proti strojnímu větrání je však oprávněná: „Vzduch procházející jakýmkoli potrubím ztrácí záporně nabité částice, tzv. ionty. Ty ale v prašném městském prostředí také chybí, proto se do systému instalují ionizátory, zvláště pro lidi, kteří jsou na jeho nedostatek citliví,“ vysvětluje architekt Aleš Brotánek, jenž se zabývá projektováním pasivních domů.

Vše o pasivních domech najdete na stránkách Centra pasivního domu, které nabízí také poradenství v této oblasti.