Spojte se

Ačkoli i osamělý bojovník zmůže hodně, velká skupina lidí hlasitě prosazující své požadavky disponuje daleko větší silou. Věnujete-li se tedy občanským aktivitám, vždy zkuste zauvažovat o tom, zda by se Vám nevyplatilo se s někým spojit. Nejméně náročnou cestu představuje nejspíš podpora již běžící kampaně, kterou organizuje nějaký jiný subjekt (seznam a kontakty na užitečné organizace najdete zde). Můžete ale založit i vlastní sdružení. Možností je mnoho, vyberte si tu, která Vám vyhovuje nejvíce.

Staňte se online aktivistou/aktivistkou

E-mailová kampaň je tou nejjednodušší formou, jak sdělit politikovi, že chcete své daně investovat spíše do recyklace než do výstavby spaloven, nebo že si nepřejete mít dálnici v chráněné krajinné oblasti. Najděte si tedy na internetu (nebo se zkuste informovat v nejbližší ekoporadně), kdo se Vaším tématem zabývá. Zjistit to můžete i z pravidelných zpravodajů ekologických organizací (například Hnutí DUHA nabízí e-mailový zpravodaj Duhovky, v němž Vám každých čtrnáct dní napíše o tom, co právě hýbe ekologickým světem a s čím je možné nebo potřebné pomoci). Můžete se také zaregistrovat do dobrovolnické databáze a přijde Vám podrobnější zpravodaj s nabídkou nejrůznějších, nejen e-mailových aktivit.

Staňte se dárcem

Nechte za sebe konat profesionály. Mnohé organizace mají zřízené speciální instituty platících členů nebo pravidelných dárců, kteří jednak organizaci pomáhají financovat její projekty, a jednak sdružení zaštiťují tím, že mu svým příspěvkem veřejně vyjadřují podporu. Ekologickou organizaci můžete podpořit také finančně.

Kupříkladu Hnutí DUHA má momentálně asi 6 500 dárců, kteří svými příspěvky podporují důležité kampaně, třeba záchranu lesů, rozvoj obnovitelných zdrojů, prosazení lepší odpadové legislativy nebo dobrovolnické hlídky, jež chrání vlky, rysy a medvědy před pytláky. Jako dárce získáte nejen dobrý pocit, ale můžete si svůj dar odepsat z daní a užívat si výhod „VIP aktivisty“: dostávat tištěný magazín, výroční zprávu a speciální péči.

Založte si spolek…

Jestliže chcete dosáhnout opravdu konkrétní změny ve svém nejbližším okolí, ideální je spojit se s lidmi, kteří chtějí totéž co Vy a založit spolek nebo neformální iniciativu. Když můžete společně podebatovat o strategii a rozdělit si úkoly, hned se cítíte jistější. Takové skupiny navíc přinášejí nejen pracovní výsledky, ale posilují místní komunitu: zpravidla se v nich rodí nová a pevná přátelství, takže nejspíš potkáte i dobrou partu. Jak se napojit na lidi podobného smýšlení? Můžete se domluvit se svými známými a začít sbírat podpisy například pod dopis se svými požadavky. Aktivní lidé se pak sami přidají, pokud je požádáte o mailovou adresu a budete jim zasílat výsledky Vašeho jednání. Za zkoušku stojí i zorganizování skupiny lidí prostřednictvím sociálních sítí. Jakmile vás bude více, můžete založit spolek a začít jednat s úřady jako právnická osoba – tedy jako partner, kterého již úřady musejí respektovat, protože jim to ukládá zákon (návod, jak spolek založit, najdete v poradně Franka Bolda).

… nebo se k nějakému přidejte

Své požadavky mohou vznášet skautská sdružení, turistické oddíly, zahrádkáři a jiné spolky, například místní pobočky ekologických organizací. Ty mají totiž obvykle vedle své národní centrály, jež se věnuje řešením celostátních problémů a vedení národních kampaní, také místní skupiny, zaměřující se na dění v regionu. Stejně funguje také Hnutí DUHA (adresář poboček), ČSOP nebo Arnika.

Místní skupiny Hnutí DUHA

Regionální pobočky Hnutí DUHA fungují jako samostatné místní organizace, které jsou oprávněny jednat s místními úřady a také kohokoli žádat o granty nebo sponzorské dary pro svoji činnost. Pod hlavičkou Hnutí DUHA můžete řešit jakýkoli problém týkající se ochrany přírody a krajiny v místě, kde bydlíte. Výhodou je, že získáte status subjektu, který se může přihlásit například jako účastník stavebního řízení a podávat připomínky k chystaným stavbám nebo zásahům do krajiny. Můžete také užívat renomé silné ekologické organizace, které se už v minulých letech podařilo dosáhnout mnohých vítězství při jednání s úřady všech stupňů, takže Vaše aktivity budou budit respekt. Nechte se inspirovat lidmi, kteří tvoří občanskou společnost.