deti_3

Lesní školky

Zdravé a spokojené děti ke svému životu potřebují více než kvalitní jídlo a starost o hygienu. Měly by mít také možnost rozvíjet se, tvořit, hrát si, objevovat svět. Obyčejný pobyt venku, v parku, v lese nebo na louce dává dětem možnost proběhnout se a pohrát si v přírodě, aniž by se to nutně muselo dít formou nějaké organizované aktivity.

Výhody

Pobyt venku, byť se může jevit jako neproduktivní, má pro děti důležité přínosy. Fyzická aktivita pomáhá předcházet nadváze, která u nás postihuje 15 % dětí (a toto číslo každým rokem narůstá). Děti kolem dvanáctého roku života, jež se pravidelně pohybují venku, trpí dvakrát až třikrát méně často krátkozrakostí. Hyperaktivním dětem s takzvaným ADHD syndromem pomůže dvacetiminutová procházka v zeleni k soustředění se před konkrétním úkolem podobně, jako by užily léky. Děti se také přiblíží přírodě. Pokud si hrají na zahradě, v lese nebo na louce, učí se vlastními bezprostředními prožitky vnímat svět kolem sebe a jeho proměny během roku.

Na základě těchto poznatků začínají už i u nás vznikat takzvané lesní mateřské školy, celkem běžné v Německu, Dánsku nebo Švédsku. Děti v nich tráví většinu – až čtyři pětiny – času venku, a to prakticky za každého počasí. Pro srovnání: běžné školky musejí vzít děti ven na dvě hodiny denně, přičemž pokud prší, sněží nebo je prostě škaredě, obvykle se zůstává uvnitř.

Lesní mateřské školky vznikají na mnoha místech republiky, kontakty na ně najdete na stránkách Asociace lesních mateřských škol.