Školáci a studenti

Papír, propisky, tužky, zvýrazňovače, fixy, štětce, vodovky, tempery, ale i notebook a tiskárna, to jsou všechno základní potřeby školáků a studentů, jejichž nákup lze řešit zeleněji, vytvářet méně odpadu a současně ušetřit finance.

1.Sešity, bloky, papíry

Jednou ze základních školních pomůcek je papír, ať už ve formě sešitů, bloků či volných listů. Současně s tím je papír pomůckou, se kterou se tak strašně snadno plýtvá. Zaveďte doma pár velmi jednoduchých opatření pro snížení jeho spotřeby.

• Využívejte obě strany papíru.
• V sešitech, blocích i při používání volných listů papíru.
• Nezakládejte samostatné sešity na jednotlivé předměty, pokud to není nezbytně potřeba.
• Pokud víte, že v daném předmětu nebude příliš poznámek, používejte tenké sešity.
• Po ukončení školního roku ze sešitů vyndejte nepopsané listy a používejte je jako „šmíráky“.
• Před vyhozením sešitů z nich vytrhejte všechny nepopsané listy.
• Papíry vždy vyhazujte do kontejneru na papíry. Použitý papír lze opakovaně recyklovat.

Používejte recyklovaný papír, sešity a bloky vyrobené z recyklovaného papíru. Výroba papíru z recyklátu totiž nevyžaduje žádné dřevo.

• Samotná výroba je energeticky méně náročná.
• Pouze nákupem školních sešitů dojde za studium k úspoře zhruba 15 kg emisí CO2.
• Recyklací nevzniká odpad.

citacev tomto čísle není započítáno množství emisí CO2, které pohlcují samotné stromy. V případě zahrnutí tohoto množství emisí by došlo k mnohonásobnému nárůstu.

2.Propisky, tužky, štětce

Nezbytnou školní a studijní pomůckou jsou psací a kreslící potřeby. I u nich je možné preferovat nákup šetrnějších produktů.

• Používejte propisky a pera s vyměnitelnou náplní, měňte jen náplň.
• Preferujte dřevěné psací potřeby před plastovými či kovovými.
• Minimalizujte používání obalů a fólií z PVC (PVC je označeno číslicí 3 v trojúhelníku).
• Používejte zvýrazňovače a fixy na vodní bázi bez organických rozpouštědel.

citacedřevěné psací potřeby používejte ideálně takové, které jsou opatřeny certifikací FCS, která zaručuje, že k výrobě bylo použito dřevo z lesů obhospodařovaných šetrným způsobem.

3.Notebook, tiskárna a další školní elektronika

U výpočetní techniky je obvykle výkon zařízení spojen se spotřebou elektrické energie. Zařízení s vysokým výpočetním výkonem mají vyšší spotřebu. U notebooků ani u tiskáren nejsou běžně uváděny energetické štítky známé z jiné spotřební elektroniky. Spotřebu elektrické energie i životnost samotných spotřebičů lze však několika jednoduchými opatřeními optimalizovat.

• Vybírejte takový notebook, který má jednoduše vyndavací baterii.
• Pokud notebook používáte doma v nabíječce, baterii nabijte na zhruba 80 procent a z notebooku vyndejte. Výrazně tak prodloužíte její životnost.
• Nabíjecí zdroj vytahujte ze zásuvky, pokud notebook nepoužíváte.

• Inkoustové a barevné laserové tiskárny naopak nechávejte v elektrické zásuvce, i když je nepoužíváte. Po zapnutí se u nich automaticky pouští režim čištění, během kterého spotřebují velké množství spotřebního tiskového materiálu.
• U inkoustových tiskáren může při vytažení z elektrické zásuvky dojít k zaschnutí inkoustu v tiskové hlavě a poškození tiskárny.
• Laserovou tiskárnu je naopak vhodné při plánovaném nepoužívání delším než měsíc odpojit z elektrické zásuvky.
• Starší černobílou laserovou tiskárnou vypínejte kolébkovým vypínačem, umístěným na jejím těle.

4.Inkoustové a tonerové kazety

Používejte renovované inkoustové a tonerové kazety. Renovovaná tonerová a inkoustová kazeta je vyrobena z těla dříve použité originální kazety. Tím se dosahuje velké úspory vstupních surovin, emisí skleníkových plynů a eliminuje se tvorba odpadu.

citacerenovovaná tonerová kazeta ušetří v průměru 671 gramů odpadu, z toho je 636 gramů plastového odpadu.

Vyhněte se kompatibilním tonerovým a inkoustovým kazetám. Ty jsou masivně vyráběny především v Číně a dováženy do České republiky. Tyto kazety z technologických a legislativních důvodů není možné nijak renovovat ani recyklovat vždy končí ve spalovnách nebo na skládkách komunálního odpadu. Jejich těla navíc dle nezávislých testů obsahují obrovské koncentrace zakázaných zpomalovačů hoření (penta-BDE, octa-BDE, deca-BDE), které spalováním či skládkováním zamořují celé životní prostředí a způsobují nezvratné škody v ekosystému. Použitý tonerový prach nadto obsahuje velmi vysoké koncentrace nebezpečných těkavých látek, které se uvolňují do ovzduší během tisku i během manipulace s výtiskem a poškozují lidské zdraví.

• Celé vnější plastové tělo renovované tonerové kazety je použito z dříve použité originální tonerové kazety, všechny vnitřní součásti s omezenou životností jsou vyměněny za nové. Renovovaná tonerová kazeta tak vytiskne stejné množství výtisků, jako nová originální tonerová kazeta.

• Celé vnější plastové tělo renovované inkoustové kazety je použito z originální, dříve použité inkoustové kazety. Vždy je plněna minimálně stejným, někdy dokonce větším množstvím inkoustu, poskytuje tak stejný nebo větší tiskový výkon.

• K renovaci jsou používány výhradně originální tonerové kazety, jejichž těla dle nezávislých testů neobsahují žádné zakázané zpomalovače hoření.

citacekaždá nově vyrobená tonerová kazeta spotřebuje ve srovnání s renovovanou tonerovou kazetou o 9,39 kg více primárních zdrojů a vznikne o 4,49 kg více emisí všech typů skleníkových plynů.

 

Jak jednoduše poznat renovované inkoustové a tonerové kazety?

Renovace tonerových a inkoustových kazet v České republice je výrazně nákladnější, než dovoz nově vyrobené jednorázové tonerové nebo inkoustové kazety z Číny. Proto je možné se na trhu setkat s tím, že prodejci vydávají jednorázové kompatibilní tonerové nebo inkoustové kazety za renovované. Pokud chcete mít jistotu, nakupujte inkoustové a tonerové kazety od výrobců sdružených v Asociaci renovátorů tonerů nebo inkoustové a tonerové kazety certifikované ekoznačkou Nordic Ecolabel.

citaceekoznačku Nordic Ecolabel získají jen produkty, jejichž hmotnost je ze 75 % tvořena z renovované, dříve použité kazety a současně musí být procento reklamací výrobku nižší než 1 % a současně výrobce musí mít funkční systém sběru použitých tonerových kazet.

 

Co dělat s vypsanou inkoustovou a tonerovou kazetou?

• Renovátoři mají zřízené vlastní systémy sběru použitých inkoustových a tonerových kazet, v případě nákupu renovované inkoustové a tonerové kazety je sběr obvykle řešen samotným renovátorem.

• Renovovanou nebo originální inkoustovou nebo tonerovou kazetu můžete odevzdat do sběrného boxu v rámci projektu Setriprirodu.cz, případně ji zaslat poštou.

• Kompatibilní inkoustové a tonerové kazety je nutné odevzdávat stejně jako elektroodpad. Z pohledu české legislativy je většina tiskových kazet vybavená čipem elektroodpad a není možné je vhodit do komunálního odpadu.