stavba_4

Pasivní ze starého

Prakticky každá stavba se dá rekonstruovat, a to většinou i do tzv. pasivního standardu. „V případě, že nosné konstrukce jsou vyhovující, je ekonomicky výhodnější objekt rekonstruovat. Bez započtení nákladů na demolici činí renovace objektů na pasivní standard běžně mezi 30–50 % ceny novostavby, záleží na stavu objektu,“ uvádějí odborníci z Centra pasivního domu.

Rekonstrukce je lepší také z ekologického hlediska. Jednak nemusíme kvůli novému domu zastavět třeba zelené plochy za městem, a jednak přispíváme k úspoře stavebního materiálu a energie, která už byla do stávající stavby vložena. I pokud nám okolnosti nedovolí dosáhnout přímo pasivního standardu, při rekonstrukci bychom se neměli rozhodně držet zpátky. Rekonstrukce je většinou jedna z největších investic našeho života, kterou už jistě v několika nejbližších desetiletích nebudeme chtít provádět znovu. Pokud tedy nevyužijeme této příležitosti a neprovedeme na domě ty nejlepší a nejúčinnější dostupné úpravy, máme na dalších zhruba třicet let prostě smůlu.

Starší domy spotřebují na vytápění obvykle mezi 150 až 250 kilowatthodinami (kWh) na metr čtvereční za rok (m2/a) tepla, zatímco státní normy dnes požadují 80 až 140 kWh/(m2/a). Pro srovnání: u objektů rekonstruovaných v pasivním standardu je to méně než 25 kWh/(m2/a). Co tedy patří mezi nezbytné prvky kvalitní rekonstrukce? „Kvalitní a spojitá vrstva izolace, vyloučení tepelných mostů a vazeb, správné osazení oken nejlépe do vrstvy izolace. Principy jsou stejné jako u novostaveb, jenom řešení některých detailů provedených v době výstavby již nemůžeme ovlivnit, můžeme je však dodatečně vylepšit. Zásadní je zde kvalitní projekt, na kterém nemá význam šetřit,“ radí sdružení Centrum pasivního domu. Projekt by měl vypracovat odborník, který dokáže správně odhadnout, co je pro náš dům vhodné – nejde prostě „okopírovat“ osvědčený systém od souseda.

Ať už provedeme jakékoli z opatření, která nám pomohou dům lépe izolovat – zateplení, výměnu oken nebo zasklení lodžie – vždy je třeba mít na paměti, že je maximálně důležité mít možnost regulovat také teplotu, na kterou se uvnitř vytápí. Úsporná opatření můžou snížit naši spotřebu tepla z radiátorů klidně i o polovinu, ale pokud nelze v našem bytě zároveň ztlumit topení, máme pouze dvě možnosti: buď se upéct, nebo ochlazovat interiér větráním. A budeme opět tam, kde jsme byli (viz kapitola Domácnost).

1.Izolace

Zateplené stěny toho v domě udělají pro tepelnou pohodu hodně. Odborníci z Centra pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWatt radí volit zateplení vnější, přestože je dražší než zateplení vnitřní a musí se provádět důsledně na celé ploše domu. Vnitřní zateplení má však své opodstatnění v bytových domech, kdy se vyplatí zaizolovat stěny bytů zvenku ze strany schodiště. Aby ve zdech nevznikaly tzv. tepelné mosty, kterými uniká energie ven a na nichž se kondenzují vodní páry, musí se izolovat také zdivo nad terénem, okenním ostěním, parapetem a nadpražím. Než začneme zateplovat, je velice důležité přesvědčit se, zda zdi nejsou vlhké. Pokud ano, musí se provést odvlhčení. Důležitá je také tloušťka izolace, kterou bychom neměli podceňovat.

Základy potřebují izolovat stejně jako stěny, protože v místě jejich styku by vznikaly velké tepelné mosty, a nutností je také kvalitní hydroizolace, aby do stěn nevzlínala vlhkost. Vnitřní příčky, které se stýkají s terénem, potřebují ošetřit stejným způsobem jako základy. Izolace podlahy je poměrně snadná v případě, že je dům podsklepený – izolační vrstvu (alespoň 10 cm) stačí nalepit na strop sklepa. Pokud ale vaše podlaha leží přímo na terénu, znamená to mnohem náročnější úkol, protože se při něm musí „rozkopat“ zem. Je proto dobré provést izolaci současně s celkovou rekonstrukcí podlah nebo při instalaci podlahového topení (zde je to přímo nutné, neboť jinak budeme zbytečně vyhřívat hlínu, na které dům stojí).

Stropy a střecha: místnosti v posledním patře domu mají tu nevýhodu, že nad nimi není už nic vytápěného, a tak nejsou seshora nijak chráněny před únikem tepla. Pokud se pod střechou nachází ještě neobytná půda, lze na její podlahu snadno položit vrstvu izolace a tu pak třeba i pokrýt prkny. Jestliže je půda používaná, lze také „vycpat“ trámový strop foukanou izolací a na půdě se nic nezmění. Tento způsob však není úplně zaručený, protože do trámového stropu nevidíme, a nedozvíme se tedy, že se izolace dostala všude a skutečně dobře těsní. Podkrovní obydlené místnosti se shora izolují obtížněji, proto je dobré spojit zateplení s rekonstrukcí celé střechy nebo podkroví. Izolace střechy je práce pro profesionály, protože jen zkušený odborník dokáže zajistit, aby v konstrukci krovu pod izolací nezůstávala vlhkost. Podle typu konstrukce střechy lze zvolit izolaci nad krokvemi, nebo pod nimi.

Ploché střechy, typické pro panelové domy, ale i některé řadovky, potřebují také čas od času novou krytinu. Její instalace je proto také dobrou příležitostí, jak zabít dvě mouchy jednou ranou a položit spolu s krytinou na střechu i izolaci.

Zateplení by měla provést renomovaná firma. Nebojte se proto investovat čas a námahu a ověřte si, zda ta vámi vybraná provádí svou práci opravdu kvalitně. Nechte si ukázat klidně i několik domů a vyptávejte se jejich obyvatel, zda jsou s provedením spokojeni.

Pokud chcete izolovat přírodně, podívejte se do kapitoly Přírodní materiály.

2.Okna

Pokud se rozhodnete pořídit si nová a dobře izolující okna namísto starých netěsnících, můžete ušetřit až pětinu energie potřebné k vytápění. Okna by měla být ovšem také kvalitně zasazena a prostor kolem nich důkladně zaizolován, jinak vznikne kolem parapetu nebo ostění prostor pro únik tepla. Více o oknech se dozvíte v kapitole Budoucnost patří pasivním.

3.Zasklení lodžií a balkonů

Energetické nevýhody balkonů a lodžií můžeme částečně kompenzovat zasklením – vytvoříme tak zónu teplého vzduchu, která efektivně a poměrně lacino izoluje okno, dveře i přilehlou stěnu. Za slunečních zimních dnů nám bude dokonce významně ohřívat interiér. Pokud se tento prostor rozhodneme zasklít, získáme navíc i „zimní zahradu“. Jestliže však chceme ušetřit energii, nesmíme ji vytápět zevnitř otevřeným oknem nebo dveřmi z bytu – tím bychom dosáhli pravého opaku.

Obecnější informace o úsporných opatřeních poskytují ekologické poradny – na úspory energie se specializuje EkoWatt. Materiály a radu vám nabízí také síť ekologických poraden STEP, kde si můžete vyhledat tu, která se zabývá přímo energetikou, nebo Ekologický institut Veronica. Ohledně rekonstrukcí v pasivním standardu vám poradí Centrum pasivního domu.

Pokud se chystáte rekonstruovat byt či dům a řešíte finance, nezapomeňte také na různé dotační programy, které podporují chytrá opatření – například program Nová zelená úsporám.