Do světa

Když do světa, tak alespoň s co nejmenší ekologickou stopou. To však nemusí nijak stát v cestě hlubšímu poznání vzdáleného místa a prožitku z dovolené – naopak. Můžete spíše poznávat než hledat zábavu, snažit se přizpůsobit místním podmínkám spíše než přizpůsobovat prostředí a životní styl domácích vašim zvykům.

Cesta

Cestování za hranice všedních dnů (a často do exotických destinací) s sebou mnohdy nese rychlou leteckou přepravu na místo rekreace – žádné dlouhé zdržování pozorováním ubíhající krajiny, důležitý je pouze cíl. Ale jeden mezikontinentální let naloží každému rekreantovi do ekologického kufru několik tun skleníkových plynů, o dalších zplodinách nemluvě (viz kapitola Doprava). Často lze pohodlněji (a levněji) cestovat například vlakem – a dovolená v tomto případě začíná už nástupem do vagonu.

Ubytování

Jestliže se rozhodnete na dovolenou vyrazit s cestovní kanceláří, případně pokud budete hledat vhodný hotel, vybírejte dobře. Některé se totiž chovají jako živelná pohroma. Rozsáhlé rekreační komplexy, hotely, upravené pláže, golfová hřiště nebo lyžařská střediska mají devastující vliv na dříve zdravou krajinu. Příroda si nedovede poradit s enormní spotřebou vody a množstvím odpadu i splašků, kácením lesů kvůli stavbě sjezdovek nebo s herbicidy, hnojivy a dalšími chemickými látkami, které se používají k údržbě golfových hřišť i jiných trávníků. Ve výběru vám může pomoci certifikace šetrných služeb, která funguje stejně jako u jiných ekologických značek (podrobněji viz kapitola Nákupy).

• Nejznámější světově uznávanou certifikací je Green Globe, jejíž pravidla sestavila Světová rada pro cestování a turismus (World Travel and Tourism Council).

• Vedle toho existuje řada dalších nezávislých systémů značení – organizace Tourism Concern jich našla zhruba čtyři sta. Tyto systémy certifikace nemají stejná kritéria, mnohdy se soustředí pouze na určitou specifickou oblast ochrany: značka Ecotel například garantuje, že hotely šetrně nakládají s vodou, odpady a energií, Blue Flag hodnotí šetrné využívání pláží a moře a dbá na čistotu vody a bezpečnost, jiné jsou lokální – certifikují turistická zařízení v konkrétních zemích (některé, hlavně evropské, naleznete například zde).

Naprostou alternativou ke klasickému ubytování jsou tzv. hospitality networks, fenomén, jenž se zrodil na počátku tisíciletí. Jde o společenství dobrovolníků z celého světa, kteří přes internet nabízejí svůj domov jako místo, kde se po domluvě může ubytovat jiný člen sítě z libovolné země. Členové se registrují na webu zdarma a komunita si ověřuje jejich totožnost, přičemž důvěryhodnost se buduje pomocí referencí. Hlavním principem je ale to, že za služby se neplatí.
• Nejznámější sítí je Couchsurfing s více než dvěma miliony členů z 237 zemí světa; název znamená „hledat gauč“ neboli místo k přespání u někoho doma. K dalším podobným sítím se můžete připojit například na Hospitality Club, BeWelcome nebo Servas. Existují také specializované sítě třeba pro cyklisty na cestách jako Warmshowers.org.

Ubytovat se můžete také obdobně jako v Česku na farmách. Prázdniny na venkově po celé Evropě můžete najít na stránkách Na farmu. Pokud se chystáte strávit dovolenou na kolech, hledejte ubytování pod značkou Cyklisté vítáni. Ubytovatel s tímto logem vám nabízí spoustu výhod, které můžete na cestě s kolem potřebovat: nocleh i na jednu noc, energeticky vydatnou snídani, místnost pro umytí kola a jeho bezpečné uložení, možnost vyprat a usušit si oblečení či vypůjčit si základní vybavení k opravě kola.

Dovezte si jen fotky

Nejlepším suvenýrem z dovolené jsou bezesporu vaše zážitky. Pokud se nechcete spoléhat na špatnou paměť, můžete je zaznamenat na váš fotoaparát. V žádném případě nicméně nedovážejte ze vzdálených krajin exotická zvířata a rostliny. Některé z nich se ocitly na pokraji vyhubení, protože je turisté nakupují od místních (nebo přímo sbírají) a odvážejí domů. Například z jihovýchodní Asie si lidé vozí různé přívěsky z želvoviny – jenže ta se získává seříznutím svrchní vrstvy krunýře živé želvy, kterou pak „vypustí“ zpět do moře. Ovšem želva bez krunýře za několik hodin až dnů umírá. Přitom podobné, často ještě zajímavější výrobky se dají vyrobit z kokosových ořechů poté, co tamní obyvatelé vyjedí a vypijí jejich obsah. Proto se Česká republika s více než 160 dalšími státy dohodla na mezinárodní smlouvě, podle níž se nejvzácnější fauna a flóra nesmí převážet z jedné země do druhé. Pomůžete tak uchovat překrásnou přírodu země, kterou jste navštívili. Konkrétní rady, co byste neměli nakupovat a dovážet, najdete v letáčcích České inspekce životního prostředí.