Místo pro přírodu na zahradě

Zahrada je vlastně takovým přechodem mezi domem a okolní přírodou. Většina zahrad je ale od přírodního stavu natolik vzdálená, že s přírodou nemá téměř nic společného. Jak pustit do vaší zahrady trochu opravdové přírody?

1.Ponechte vysokou trávu

V koutě zahrady ponechte vysokou trávu s lučními květinami a pokoste ji třeba jen co dva roky. Své útočiště tu najdou motýli i jiný hmyz, který pro změnu přitáhne do zahrady ptáky. Ve vysoké trávě také přezimují vajíčka a kukly hmyzu.

2.Větší křoví

Husté a pokud možno větší křoví (ideálně vysoký křovitý živý plot) představuje důležitý úkryt pro množství živočichů. Mohou v něm hnízdit pěnice i další ptáci.

3.Nevybetonovaný rybníček

Nevybetonovaný rybníček se svažitým břehem a rostlinami – ale bez ryb, které by rychle všechno snědly – poskytne domov vážkám a šídlům, vodoměrkám nebo žabám. Ptáci, kteří potřebují na zahradě nejen potravu, ale i vodu, zde budou pít a namáčet se během horkých letních dnů. Pod hladinou možná najdete brouky potápníky a pulce, na dně zase larvu vážky s obřími kusadly. Část rybníčku by měla mít hloubku alespoň 60 centimetrů, aby celý nepromrzal. Vážkám bude stačit plocha čtyř metrů čtverečních, ale skokani potřebují nejméně čtyřikrát tolik.

4.„Suchá“ kamenná zídka

„Suchá“ kamenná zídka z naskládaných placáků, mezi kterými není malta, nebo i větší hromada kamenů láká do zahrady ještěrky a další suchomilné živočichy, jako jsou pavouci, čmeláci nebo divoké včely.

5.Květiny a kvetoucí keře

Květiny a kvetoucí keře přitahují včely, motýly i další hmyz. Důležité je nejen jejich množství, ale také druhová skladba. Rostliny by se měly v kvetení vystřídat během celého roku, aby živočichové měli vždy něco k snědku.

6.Hmyzí hotel

Provozujte hmyzí hotel – stavbičku z provrtaných polínek, nalámaného bambusu, svazků slámy nebo šišek. Poskytne útočiště včelám samotářkám a nejrůznějšímu hmyzu, a navíc může být i krásnou a originální dominantou (nebo doplňkem – záleží na velikosti) vaší zahrady. Návod a inspiraci hledejte na internetu. 

7.Včely

V posledních letech rapidně ubývá včelstev. Na zahradě si můžete postavit příbytek pro divoce žijící opylovače: čmeláky a samotářské včely, kterých u nás žije asi 600 druhů. Praktické rady najdete na stránkách www.vcelky.cz.

Zařiďte si zahradní zoo

V přírodě má svůj domov spousta živočichů, měli bychom jim tedy vyhradit prostor i v „naší“ zahradě. Zvířecí pomocníci jsou navíc velmi prospěšní – fungují lépe než pesticidy, neničí okolí, a navíc jsou to většinou krásná zvířátka, z nichž budou nadšené nejen děti. Tady je přehled zvířat, která pomáhají v přírodní zahradě nejčastěji:

1.Ježek

Spase obrovské množství slimáků, housenek a různého hmyzu. Abyste ho neodradili, nepalte a nelikvidujte všechen zahradní odpad a zanechte mu na podzim hromadu větví a listí na přespání (stačí 2 x 2 m).

2.Netopýr

Chytá obtížný létající hmyz a požírá červíky či housenky – mimo jiné ty, co pojídají ovoce. Postavte netopýrům speciální budku. Seženete ji třeba zde nebo si ji (mnohem levněji) vyrobte svépomocí podle návodu.

3.Hmyzožraví ptáci

Pěnice, sýkory, brhlíci, rehci, pěnkavy, zvonci a další jsou nejen velmi pěkní a na jaře krásně zpívají, ale také čistí zahradu od nejrůznějších hmyzích škůdců. K hnízdění potřebují dutiny starých stromů, které však můžete nahradit budkami. Pozor, abyste neumístili budky stejného druhu blízko sebe. Zpěvní ptáci si střeží svá teritoria a na určitém území hnízdí jen jeden pár. Dobrý návod ke stavbě budky si můžete stáhnout ze stránek Českého svazu ochránců přírody.

4.Ještěrky a slepýši

Pojídají slimáky. K životu potřebují slunné teplé stanoviště s kameny. Slepýš klade vajíčka na vlhkých místech, proto pozor, ať ho omylem nezašlápnete nebo nezraníte při manipulaci s kompostem, prkny nebo předměty ležícími v zastíněných koutech zahrady.

5.Žáby

Pojídají obtížný hmyz a malé slimáky. Na zahrádku je může přilákat drobné jezírko. Vodní nádrž by měla být alespoň z jedné strany mělká, obrostlá vyššími rostlinami a postupně přecházet v souš, aby se žáby pohodlně dostaly ven z vody a mohly na břehu ve stínu hlídkovat, zda se blíží komár nebo muška. Pokud máte malou zahrádku, klidně stačí vybudovat nádržku ze starého lavoru zapuštěného do země.

6.Slunéčka

Beruška i její larvy (tmavošedé s šesti nožičkami a šesti výraznými žlutými skvrnami na zádech) dokážou denně zkonzumovat desítky mšic – jedna larva jich může sežrat až šest set. Berušky se živí také červci, některé i sviluškami, a na zahradě jsou proto více než vítané. Přezimují pod kameny, ve škvírách nebo se schovávají v uschlé vegetaci. Mírný nepořádek jim na zahradě jen prospěje. Stejnou potravou se živí také larvy zlatooček, což je krásný štíhlý hmyz se zeleným tělem, průsvitnými křídly, výraznýma očima a dlouhými tykadly. Samice kladou vajíčka přímo do kolonie mšic.

7.Pestřenky

Malé rychlé „vosičky“, kterých se děti často bojí, nejsou nijak nebezpečné. Jedná se o celkem obyčejné mušky živící se nektarem z květů. Jejich dravé larvy požírají mšice a svilušky. Přilákat je můžete na kvetoucí rostliny.

8.Střevlíci

Dokážou spořádat nejen plže a jejich vajíčka, ale také housenky a těžkopádnější brouky, dokonce i mandelinku bramborovou. K rozmnožování potřebují trouchnivějící dřevo, ve kterém se vyvíjejí jejich larvy. Nechte pro ně proto na zemi několik starších špalků, prken nebo kmen (můžete je srovnat do bizarního tvaru a tvářit se, že je to umělecká dekorace).

9.Pavouci

Živí se nejrůznějším hmyzem. Pavouci potřebují na zahradě hlavně rozmanitost a různé typy porostů, holá půda bez úkrytů jim nesvědčí.

10.Škvoři

Pomáhají tím, že požírají mšice. Postavte jim na rostlinách napadených mšicemi domeček z obráceného hliněného květináče vystlaného senem. Výstelku přichyťte drátem provlečeným v otvoru a za jeho konec květináč zavěste na větev. Okraj květináče by se měl dotýkat větve, aby měli škvoři po čem lézt dovnitř.

11.Vosy

Zlikvidují mnoho obtížného hmyzu. Ničení vosích hnízd dobře zvažte – zvlášť pokud nikdo z vašeho okolí není alergik a kolonie hnízdí ve vzdáleném koutě zahrady nebo na nedosažitelném místě u stropu půdy.